Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο. 158

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα στις 21 / 06 / 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθαν στα γραφεία του Συλλόγου ‘’Διαβητική Πορεία’’ που βρίσκονται στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας, οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της 11/06/2023 και είναι οι κάτωθι:

            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-            ΒΑΣΣΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

  • ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  • ΚΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  • ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
  • ΜΠΑΤΑΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
  • ΠΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  • ΠΕΤΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

  • ΡΑΔΟΥΝΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ

           ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

            

         

         -     ΜΠΕΧΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

        -     ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

         -     ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΕΣΘΗΡ

         Μετά από εσωτερική ψηφοφορία εκλέγονται οι κάτωθι:

          ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-       ΠΕΤΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                        Πρόεδρος

-        ΜΠΑΤΑΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ                           Αντιπρόεδρος Α΄

-       ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                 Αντιπρόεδρος Β΄

-         ΒΑΣΣΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ                              Γενική Γραμματέας

           -       ΠΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                          Ταμίας

-       ΚΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                           Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

           -         ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ       Μέλος

 

           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

  • ΡΑΔΟΥΝΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ                       Mέλος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

           ΜΠΕΧΤΣΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                 Πρόεδρος

           ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΕΣΘΗΡ                         Μέλος

         ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 Μέλος

    

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση κηρύσσεται η λήξη της Συνεδρίασης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ε.                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ Ε.Ε

                -                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ο Σύλλογος Διοικητικό Συμβούλιο