08 Ιουν

Νόμοι που αφορούν τα άτομα με διαβήτη

στην κατηγορία: Ασφαλιστικά

Παρακάτω θα βρείτε τους Νόμους που αφορούν τα άτομα με διαβήτη

 


Δικαιώματα παροχών για τους ασφαλισμένους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι. που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

(Α)


1. Φοροαπαλλαγή στην δήλωση της εφορίας του ύψους των 2.000€
2. Πάσο για την ελεύθερη είσοδο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με την προϋπόθεση το ετήσιο εισόδημα του ενδιαφερόμενου να μην ξεπερνά τις 23.000€.
3. Μείωση δημοτικών τελών έως και 50% η οποία εξαρτάται από την απόφαση του εκάστοτε Δ.Σ. του Δήμου
4. Μείωση ηλεκτρικού ρεύματος με την εισαγωγή στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Δικαιώματα παροχών για τους ασφαλισμένους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι. που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

(Β)

1. Απαλλαγή στρατιωτικών υποχρεώσεων

2. Ιατροί που ασκούν την ειδικότητα τους, μπορούν να περάσουν ως υπεράριθμοι με την προϋπόθεση να έχουν αμφιβλιστροειδοπάθεια

3. Δυνατότητα, ενδοσχολικών εξετάσεων και εισαγωγή στα ΑΕΙ & ΤΕΙ

4. Χορήγηση προνοιακού επιδόματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση επιδόματος από την Πρόνοια( νέος δικαιούχος)

1. Αίτηση(χορηγείται από την Υπηρεσία)
2. Πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕ.ΠΑ με ποσοστό 50% και άνω.
3. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986 (χορηγείται από την Υπηρεσία)
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του ενδιαφερόμενου, όπου θα αναγράφεται η μερίδα του Δημοτολογίου του Καλλικρατικού Δήμου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος.
5. Αστυνομική Ταυτότητα(αν αφορά ανήλικο και της μητέρας και του πατέρα) φωτοτυπημένες και επικυρωμένες.
6. Φωτογραφία του δικαιούχου.
7. Βιβλιάριο υγείας του παιδιού, του προστάτη ,τη σελίδα με τα στοιχεία και τη σελίδα ότι είναι θεωρημένο για το τρέχον έτος
8. Το ΑΜΚΑ του παιδιού και της μητέρας ή του πατέρα(εξαρτάται ποιανού το όνομα θα μπει δεύτερο στον τραπεζικό λογαριασμό)
9. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας από λογαριασμό ΔΕΗ
10. Εκκαθαριστικό τελευταίου έτους
11. ΑΦΜ παιδιού
12. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου, όπου θα αναγράφεται το ΙΒΑΝ

** ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2 ΓΟΝΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ **

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ασφαλιστικά Νόμοι που αφορούν τα άτομα με διαβήτη