18 Ιαν

Εγκύκλιος για το 1 ευρώ

στην κατηγορία: Ασφαλιστικά

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των οριζζόμενων στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου ΙΒ.2 της παραγράφου ΙΒ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012), όπως αυτές ισχύουν, σχετικά με την καταβολή του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή.

Κατεβάστε το παρακάτω αρχείο για να δείτε το επίσημο έγκραφο από το υπουργείο υγείας.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ασφαλιστικά Εγκύκλιος για το 1 ευρώ