Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο. 151

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα στις 03 / 07 / 2020 ημέρα Παρασκευή η και ώρα 19.00 συνήλθαν στα γραφεία του Συλλόγου ‘’Διαβητική Πορεία’’ που βρίσκονται στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας, οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της 28/06/2020 και είναι οι κάτωθι:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- ΒΑΣΣΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
- ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΚΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΜΠΑΤΑΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ
- ΠΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- ΠΕΤΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

- ΡΑΔΟΥΝΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ
- ΤΖΙΩΡΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


- ΜΠΕΧΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ

 

Μετά από εσωτερική ψηφοφορία εκλέγονται οι κάτωθι:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- ΠΕΤΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πρόεδρος
- ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Αντιπρόεδρος
- ΒΑΣΣΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ Γενική Γραμματέας
- ΠΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ταμίας
- ΚΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέλος
- ΜΠΑΤΑΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ Μέλος
- ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Μέλος


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

- ΡΑΔΟΥΝΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ Mέλος
- ΤΖΙΩΡΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Mέλος

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΠΕΧΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Πρόεδρος
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ Μέλος
ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση κηρύσσεται η λήξη της Συνεδρίασης .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ Ε.Ε

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ο Σύλλογος Διοικητικό Συμβούλιο