Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Πετκίδης Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος: Κουντουρατζόγλου Θεοδώρα

Γεν. Γραμματέας: Βασσάκη Ουρανία

Ταμίας: Πανάκης Σπυρίδων

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Καλλιπολίτου Αγγελική

Μέλος: Κάτσιου Αικατερίνη

Μέλος:  Μπαταούλα Ελένη

 

 


 

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Σκαρλάτος Μηνάς

Μέλος: Μπεχτσή Αικατερίνη

Μέλος: Μπιτσόλας Χρήστος

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ο Σύλλογος Διοικητικό Συμβούλιο